Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn - tenzij anders overeengekomen - de algemene voorwaarden van ICT~Office, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30434840.