Nieuwsberichten & Blogs

De laadsnelheid van je website telt sinds 2010 mee voor de Pagerank van je website. De snelheid van je website kan op vele manieren geoptimaliseerd worden. Een aspect dat in ieder geval van belang is bij het optimaliseren van de snelheid is het verlagen van het aantal bestanden dat per pagina geladen wordt én het verlagen van de totale grootte van een pagina.

Er zijn meerdere manieren om de laadtijd van een website te optimaliseren o.a. :Optimalisatie Google SEO ranking
  • Website compressie (Gzip compressie);
  • CSS sprites om het aantal afbeeldingen te reduceren;
  • Bestanden samenvoegen .js/.css;
  • Pagina’s cachen;


Google Optimalisation Tools

Om snel resultaat te hebben is het van belang om van te voren te bepalen waar je website het meest te verbeteren is. Om de laadsnelheid van je webpagina’s te analyseren en optimaliseren kun je gebruik maken van enkele krachtige tools van Google die gratis beschikbaar worden gesteld.

Google PageSpeed
Deze tool maakt het mogelijk om de laadsnelheid van uw website per onderdeel te analyseren. Daarbij geeft de tool suggesties voor het optimaliseren van de website prestaties. De Google PageSpeed tool is zowel online als via een plugin in de browser te gebruiken.

Google Optimalisation Tools

Google Webmaster Tools
Google Webmaster hulpprogramma’s zijn ideaal voor het optimaliseren van uw website voor zoekmachines. Ook met behulp van deze tools worden de prestaties van je website getoond, waaronder data en overzichtelijke grafieken over de gemiddelde laadtijd van de webpagina’s.

Optimalisatie binnen uw CMS

De meeste websites worden tegenwoordig gebouwd met een content management systeem (CMS). Dit heeft als voordeel dat je eenvoudig zelf de website kan beheren en bovendien is er vaak functionaliteit ingebouwd om website optimalisaties te realiseren.
Wij maken voor het ontwikkelen van onze websites gebruik van het CMS DotNetNuke. Om de laadtijd te optimaliseren heeft DotNetNuke de onderstaande functies ingebouwd:

GZip Compressie
Door de instelling "GZip Compressie" aan te zetten, zorgt je er dus voor dat de server respons kleiner is bij een laadverzoek van de browser.

laadtijd optimalisatie GZip Compression

CSS Sprites
Sprites zijn meerdere achtergrondafbeeldingen die herleid worden tot 1 grote afbeelding. Daarna wordt met behulp van de css-eigenschap "background-position" de juiste afbeelding weergegeven op basis van de x en y coördinaten van de achtergrondafbeelding. Deze kunnen classes kunnen opgenomen worden in de skins.css

SEO Optimalisatie CSS Sprites

Bestanden samenvoegen .js/.css
Door de optie “Enable Composite Files” aan te vinken is het mogelijk om alle JavaScript- en CSS-bestanden samen te voegen en zo het aantal requests van de browser aanzienlijk te verminderen. Dit zal de laadsnelheid van de website/pagina aanzienlijk verlagen.

DotNetNuke - Client Reosurce Management

“Minify CSS” zorgt ervoor alle CSS-bestanden (module.css, skin.css, portal.css, default.css etc) worden samengevoegd en geoptimaliseerd (verwijderen commentaar, dubbele code, lege regels etc).
Met “Minify JS” worden de JS-file samengevoegd en met behulp van JSMin wordt de code zo veel mogelijk verkleind.

Pagina’s cachen
Een cache is een tijdelijk geheugen of een file waar onderdelen van een website worden opgeslagen. De onderdelen van een website worden zodoende niet elke keer uit de database opgevraagd, maar direct uit de cache geladen. Binnen DotNetNuke zijn er meerdere opties/niveaus om caching te gebruiken.

  • Object Caching; wordt toegepast in de core, modules en providers. Hiermee worden de objecten van data sources gecached (sql query, openen file, webservice). Deze requests kosten veel tijd dus het cachen hiervan bevordert de laadtijd aanzienlijk.
  • Module Output Caching; De content van een module kan gecached worden in een file of in geheugen. Per module kan ingesteld worden hoelang de content in cache bewaard moet worden.
  • Page Output Caching; hiermee kan een complete pagina met verschillende modules in cache gezet worden. Hiervoor moet wel een output cache provider geïnstalleerd worden.

DotNetNuke - Module Caching

Conclusie

Een snelle laadtijd van je website heeft een positieve invloed op de ranking en minimaliseert het vroegtijdig vertrek van bezoekers die ongeduldig worden. Veel usability experts adviseren dat de laadtijd van een webpagina minder dan 2 seconden moet zijn.
Blijf wel reëel, is de laadtijd van je website eenmaal onder de 2 seconden, ga dan niet nog dagen proberen de laatste milliseconden er af te halen. Er zijn misschien andere SEO aspecten waar je dan beter eerst tijd aan kan besteden.