Prototyping

Idas werkt op basis van Agile / Scrum. We willen zo snel mogelijk feedback van de opdrachtgever zodat het uiteindelijke product voldoet aan de behoeften en verwachtingen klant. Daarom maken wij eerst een software prototype.

Software prototyping is bij Idas een belangrijk proces in de softwareontwikkeling.


Wat zijn de belangrijkste voordelen van Software prototyping:

 • Validatie van concepten: Prototyping stelt ontwikkelaars en stakeholders in staat om snel concepten te valideren voordat ze volledig worden geïmplementeerd. Het stelt hen in staat om de haalbaarheid en functionaliteit van het concept te testen voordat er veel tijd en middelen worden geïnvesteerd in de ontwikkeling.
   
 • Requirements verduidelijking: Het bouwen van een prototype helpt bij het verduidelijken van de vereisten van een systeem. Het biedt een tastbare representatie van het beoogde product, waardoor de stakeholders beter kunnen begrijpen wat er wordt ontwikkeld. Het prototype fungeert als een visuele referentie en helpt bij het identificeren van mogelijke misverstanden of discrepanties in de vereisten.
   
 • Vroege gebruikersfeedback: Door een prototype aan potentiële gebruikers te tonen, kan waardevolle feedback worden verzameld voordat het definitieve product wordt gebouwd. Deze feedback kan worden gebruikt om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in het ontwerp en de functionaliteit van het systeem, waardoor het uiteindelijke product beter aansluit op de behoeften en verwachtingen van de gebruikers.
   
 • Risicovermindering: Prototyping helpt bij het identificeren en verminderen van risico's in het ontwikkelingsproces. Door vroeg in het proces een werkend prototype te creëren, kunnen potentiële problemen en uitdagingen worden ontdekt en aangepakt voordat ze grote gevolgen hebben. Dit helpt bij het verminderen van onvoorziene obstakels en verhoogt de kans op succesvolle implementatie.
   
 • Kosten- en tijdsbesparing: Het opsporen van problemen en het aanbrengen van wijzigingen in een vroeg stadium is doorgaans kosteneffectiever dan wanneer dit pas wordt gedaan na de volledige implementatie. Prototyping stelt ontwikkelaars in staat om snel iteraties uit te voeren en functionaliteit te valideren, waardoor de ontwikkelingstijd kan worden verkort en eventuele kostbare herwerkingen worden beperkt.


Kortom, softwareprototyping is een waardevolle praktijk omdat het helpt bij het valideren van concepten, het verduidelijken van vereisten, het verzamelen van gebruikersfeedback, het verminderen van risico's en het besparen van kosten en tijd gedurende het ontwikkelingsproces.