Werkwijze

Fase 1: Intake

Het project start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt ingegaan op het doel van de website, de doelgroepen, de eisen en wensen aan het visueel ontwerp, de content en de gewenste functionaliteit.


Activiteiten

 • Intakegesprek
 • Opstellen en accorderen intakeformulier
 • Opstellen en afstemmen briefing vormgeving

Resultaten

 • Doelstellingen website
 • Richtlijnen visueel ontwerp
 • Navigatiestructuur
 • Planningswensen
 • Intakeformulier
 • Briefingdocument vormgeving

Fase 2: Ontwerp

Het intakeformulier en de briefing vormgeving vormen de start voor het maken van een visueel ontwerp en een navigatiestructuur van de website. Het concept visueel ontwerp wordt met u besproken en bijgesteld indien nodig. In deze fase dient u de content van de website digitaal aan te leveren.


Activiteiten

 • Presentatie visueel ontwerp en bijstellen
 • Aanleveren content door opdrachtgever

Resultaten

 • Definitief en geaccordeerd Functioneel Ontwerp van de website
  Het functioneel ontwerp bestaat uit:
  - Visueel Ontwerp = Design
  - Menu- en navigatiestructuur (sitemap)
  - Functionaliteit
  - Content
 • Content volledig en definitief aangeleverd door opdrachtgever

Fase 3: Realisatie

Tijdens deze fase wordt de website gebouwd door Idas op basis van het door u goedgekeurde Functioneel Ontwerp. De functionaliteit van de website wordt middels DNN-modules geïmplementeerd en de content wordt geplaatst op de website. In twee correctierondes wordt de website doorontwikkeld en vervolgens opgeleverd.


Activiteiten

 • Realisatie van de skin (template) van de website
 • Implementatie website in het CMS DNN:
  - Inrichten autorisatiestructuur (aanmaken rollen en gebruikers)
  - Aanmaken pagina’s
  - Installeren en inrichten modules
 • Plaatsen content
 • Stylen en Finishing touch
 • Testen

Resultaten

 • De website in het CMS DNN

Fase 4: Oplevering

De nieuwe website wordt door Idas live gezet en er vindt een overdracht en instructie plaats aan de contentmanager van de nieuwe website.


Activiteiten

 • Overdracht en instructie website aan contentmanager nieuwe website (duur 2 uur)
 • Nieuwe website live zetten
 • Bespreken onderhoudscontract (optioneel)

Resultaten

 • Website live, in productie genomen door opdrachtgever
 • Opdrachtgever kan de website zelf onderhouden
 • Getekend opleveringsdocument door opdrachtgever
 • Getekend onderhoudscontract (optioneel)

Fase 5: Garantie en Nazorg

Na oplevering van de website geldt een termijn van 14 dagen waarbij implementatiefouten van DNN modules en contentcorrecties kosteloos worden aangepast. Na de garantietermijn worden aanpassingen op nacalculatiebasis in rekening gebracht.


Activiteiten

 • Aanpassingen aan website

Resultaten

 • Gecorrigeerde c.q. aangepaste website

Fase 6: Service en Onderhoud

Als de website door u in productie is genomen, kunt u gebruik maken van een service- en onderhoudscontract. Het service- en onderhoudscontract biedt u ondersteuning bij het dagelijks gebruik en onderhoud van uw website.


Activiteiten/opties

 • Service module: Onderhoud content website
 • Service module: Onderhoud content website o.b.v. strippenkaart
 • Service module: Telefonische support
 • Service module: Keep Alive
 • Service module: Security updates DNN
 • Service module: Updates DNN Core
 • Service module: Updates DNN Modules

Resultaten

 • U blijft up-to-date qua functionaliteit en technologie
 • Continuïteit van uw website is gewaarborgd