Oxfam

Oxfam Novib zet zich in voor een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Bij alles wat ze doen gaan ze uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Zelfdoen staat voorop.


Zelf een bestaan opbouwen

Oxfam Novib gelooft in het zelfdoen van mensen. Ze moeten zelf een bestaan kunnen opbouwen. Daarom steunen ze lokale ontwikkelingsprojecten. Maar zorgen ze ook dat mensen zelf in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Dat inkomen moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Daarom lobbyen ze bij politiek en bedrijfsleven en wijzen ze hen op hun verantwoordelijkheden. En vragen ze Nederlanders om keuzes te maken die goed zijn voor arme landen. Zoals het kopen van eerlijke producten, waarvoor mensen in ontwikkelingslanden een goede prijs krijgen.


Indien nodig voeren ze campagne, ook om het publiek bij hun werk te betrekken. Tenslotte helpen ze mensen ter plekke om samen te werken, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen. Alleen zo kan het leven van mensen ook op de lange termijn verbeteren. Dat is hun aanpak.


Idas BV is partner van Oxfam Novib.


Idas BV is partner van Oxfam Novib