Hoe werkt de koppeling met CTGB

De API-koppeling met het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) stelt externe systemen in staat om gegevens uit te wisselen met de CTGB-database. Het biedt toegang tot informatie over geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Idas heeft een standaard CTGB koppleing ontwikkedl waarmee ook met uw software systeem gekoppeld kan worden. Dit bespaard veel handmatig werk en de kans op fouten.

Hieronder wordt uitgelegd hoe de API-koppeling met het CTGB werkt:

  • Registratie en autorisatie: Om toegang te krijgen tot de Ctgb API, moet je je registreren en autoriseren bij het Ctgb. Dit omvat het verkrijgen van de benodigde inloggegevens en het identificeren van je systeem of applicatie.

  • API-eindpunten: Het Ctgb biedt verschillende API-eindpunten die specifieke gegevens en functionaliteiten mogelijk maken. Deze eindpunten kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals productinformatie, toelatingsstatus, etiketinformatie, etc. Elk eindpunt heeft een specifieke URL en accepteert bepaalde HTTP-verzoeken (bijv. GET, POST, PUT, DELETE).

  • Gegevensuitwisseling: Door de juiste API-eindpunten aan te roepen met de vereiste parameters, kun je gegevens uitwisselen met de Ctgb-database. Je kunt bijvoorbeeld informatie opvragen over een specifiek gewasbeschermingsmiddel of biocide, of de toelatingsstatus controleren van een bepaald product. Het CTGB levert de gevraagde gegevens in een gestandaardiseerd formaat in XML

  • Autorisatie en beveiliging: De Ctgb API is beveiligd met behulp van OAuth 2.0-authenticatie. Deze mechanismen zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de gegevens en beschermen de integriteit van de gegevensuitwisseling.

  • Foutafhandeling: De Ctgb API voorziet in foutafhandeling om te reageren op eventuele fouten of uitzonderingen tijdens de gegevensuitwisseling. Je ontvangt statuscodes en foutberichten als er zich problemen voordoen, zodat je hierop kunt reageren en de juiste corrigerende acties kunt ondernemen.

    Wilt u meer uitleg over de CTGB koppeling of heeft u interesse in onze Teler portal neem dan contact met ons op